මෙහි පලවන නිර්මාණයන් විටෙක ළමුන්ටම උචිත යැයිසිතිය හැකි ආකාරයේ ඒවා නොවන්නට පුළුවනි , ‘මගේ රට’, ‘මගේ ගුරුතුමී’, ‘අපේ වීරෝදාර හමුදාව’, ‘මගේ ප්‍රියතම ජනනායකයා’, ' ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය' , ‘මේ සිංහල අපගෙ රටයි’ වැනි ගැදි හෝ පැදි මෙහි නැත. බ්ලොග් එකේ පැත්තකින් සිංහ කොඩියක් දැක්වීම වැනි අපෘෂ්ඨවංශික කාලින දේශ ප්‍රේමි , දේශ මාමක වැඩ කර නැති නිසා ගහන්නට එන විට දේශප්‍රේමී සළු පිළි වලට මුවා වීමටද මට නොහැක. 
නමුත් මම දේශප්‍රේමියෙක් වෙමි , මන්දයත් මම මගේ රටට ආදරය කරන්නේ සබවින්න්ම නිසාවෙනි, මගේ රට ගැන , මගේ රටේ වෙන දේවල් ගැන මට මගේ සමාජයේ වෙන දේවල් ගැන දැනෙන  නිසාවෙනි, වැරැද්දට වැරදි කියන්න මට හැකියාවක් ඇති නිසාවෙනි, මට කන්න තියෙනවා, මගේ බඩපිරි ඇති නිසා අනිත් උන්ට මක්ක වුවත් කම් නැත යයි සිතන්නට නොහැකි නිසාවෙනි . 

No comments:

Post a Comment